משרד האנרגיה מקדם תוכנית ארצית לאגירת אנרגיה

מנכ"ל משרד האנרגיה, ליאור שילת ובכירים נוספים במשרד האנרגיה...